Historie firmy

1.1.1991 byla firma založena privatizací dopravy MEZ Vsetín. Již od počátku se zabývala silniční motorovou dopravouvnitrostátní, mezinárodní, kolejovou, prací s autojeřáby, oprava motorových vozidel.

Po roce 1995 byla doprava na pronajaté vlečce MEZ Vsetín ukončena.

Firma šla cestou rozšíření v rámci autoopravárenství, silniční vnitrostátní i mezinárodní dopravy